Author Archive

המבשר – פרשת "תצוה"

| 12 בפברואר 2019 | 0 תגובות

קבלת שבת השבת, פרשת "תרומה" הדלקת נרות בשעה 17:04. תפילת מנחה וקבלת שבת בשעה 17:15 תפילת שחרית תחל ב- 08:45 כרגיל . בקהילה . בר מצוה השבת, פרשת "תצוה" נחגוג עם משפחת אופק את בר המצווה של איתמר. מזל טוב לאיתמר ולמשפחות אופק. . דרושים קידושים חברים – לא כל שבת יש לנו בר מצווה, […]

המבשר – פרשת "תרומה"

| 5 בפברואר 2019 | 0 תגובות

קבלת שבת השבת, פרשת "תרומה" הדלקת נרות בשעה 16:58. תפילת מנחה וקבלת שבת בשעה 17:05 תפילת שחרית תחל ב- 08:45 כרגיל . בקהילה . בר מצוה השבת, פרשת "משפטים" נחגוג עם משפחות קפלן ואיזנבאום את בר המצווה של גיא. מזל טוב לגיא ולמשפחות קפלן ואיזנבאום. . דרושים קידושים חברים – לא כל שבת יש לנו […]

המבשר – פרשת "משפטים"

| 30 בינואר 2019 | 0 תגובות

קבלת שבת השבת, פרשת "משפטים" הדלקת נרות בשעה 16:52. תפילת מנחה וקבלת שבת בשעה 17:00 תפילת שחרית תחל ב- 08:45 כרגיל . בקהילה בר מצוה השבת, פרשת "משפטים" נקיים תפילת מנחה בשעה 16:30. במהלך תפילה זו נחגוג עם משפחת גרוסמן את בר המצווה של סער. מזל טוב לסער ולכל משפחת גרוסמן. . דרושים קידושים חברים […]

המבשר – פרשת "יתרו"

| 23 בינואר 2019 | 0 תגובות

קבלת שבת השבת, פרשת "יתרו" הדלקת נרות בשעה 16:45. תפילת מנחה וקבלת שבת בשעה 16:55 תפילת שחרית תחל ב- 08:45 כרגיל . בקהילה ארבעים שנה לקהילת תורת חיים ביום שני האחרון חגגנו חגיגה משולשת – ט"ו בשבט, ארבעים שנות פעילות של קהילת "תורת חיים" בהרצליה, וחנוכת משכננו הקבוע ברחוב יהודה הנשיא. במהלך הארועים שמענו את […]

המבשר – פרשת "בשלח"

| 14 בינואר 2019 | 0 תגובות

קבלת שבת השבת, פרשת "בשלח" הדלקת נרות בשעה 16:39. תפילת מנחה וקבלת שבת בשעה 16:50 תפילת שחרית תחל ב- 08:45 כרגיל . בקהילה ארבעים שנה לקהילת תורת חיים . בר מצוה השבת, פרשת "בשלח" נחגוג עם משפחת רכבוך את בר המצווה של יוגב. מזל טוב ליוגב ולכל משפחת רכבוך. . בר מצוה השבת בשעה 16:00 […]

המבשר – פרשת "בא"

| 9 בינואר 2019 | 0 תגובות

קבלת שבת השבת, פרשת "בא" הדלקת נרות בשעה 16:33. תפילת מנחה וקבלת שבת בשעה 16:45 תפילת שחרית תחל ב- 08:45 כרגיל . בקהילה קידוש השבת, פרשת "בא" אנו מוזמנים לקידוש על ידי משפחת גולדשטיין – לציון השתתפותם הפעילה ולכבוד החברים הותיקים בקהילה. . דרושים קידושים חברים – לא כל שבת יש לנו בר מצווה, או […]

המבשר – פרשת "וארא"

| 31 בדצמבר 2018 | 0 תגובות

קבלת שבת השבת, פרשת "וארא" הדלקת נרות בשעה 16:27. תפילת מנחה וקבלת שבת בשעה 16:40 תפילת שחרית תחל ב- 08:45 כרגיל בקהילה בר מצוה השבת, פרשת "וארא" נחגוג עם משפחת זלצמן את בר המצווה של אלון. מזל טוב לאלון ולמשפחת זלצמן דרושים קידושים חברים – לא כל שבת יש לנו בר מצווה, או שבת חתן […]

המבשר – פרשת "שמות"

| 24 בדצמבר 2018 | 0 תגובות

קבלת שבת השבת, פרשת "שמות" הדלקת נרות בשעה 16:22. תפילת מנחה וקבלת שבת בשעה 16:30 תפילת שחרית תחל ב- 08:45 כרגיל בקהילה בר מצוה השבת, פרשת "שמות" נחגוג עם משפחת חן את בר המצווה של רז. מזל טוב לרז ולכל משפחת חן. בר מצווה השבת בשעה 16:00 נקיים תפילת מנחה, בה יעלה לתורה יניב קורצברד. […]

המבשר – פרשת "ויחי"

| 18 בדצמבר 2018 | 0 תגובות

קבלת שבת השבת, פרשת "ויחי" הדלקת נרות בשעה 16:18. תפילת מנחה וקבלת שבת בשעה 16:30 תפילת שחרית תחל ב– 08:45 כרגיל   בקהילה שבת חתן וכלה השבת פרשת ויחי נחגוג עם משפחות ברויאר ובן נתן נישואיהם של ארבל ואורי. משפחות ברויאר ובן נתן מזמינות את החברים לקידוש אחרי התפילה. מזל טוב לארבל ולאורי לרגל נישואיהם, […]

המבשר – פרשת "ויגש"

| 11 בדצמבר 2018 | 0 תגובות

קבלת שבת השבת, פרשת "ויגש" הדלקת נרות בשעה 16:15. תפילת מנחה וקבלת שבת בשעה 16:25 תפילת שחרית תחל ב– 08:45 כרגיל   בקהילה בר מצווה השבת אנו מוזמנים לחגוג עם משפחת ניישטיין את בר המצוה של איתי. מזל טוב לאיתי ולמשפחת ניישטיין.   ברוך דיין האמת בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של חברתנו, ממייסדות […]