השבת הבאה

 פרשת ויצא

ז' בכסלו ה'תשע"ח – 24 בנובמבר 2017

הדלקת נרות 16:17

מנחה וקבלת שבת 16:30

תפילות השבת 08:45

 ———————————————-

קהילת תורת חים יחד עם קהילת הרצליה הצעירה במוצאי כיפור תשע"ח (ספטמבר 2017)